Zasada działania chłodzących systemów sufitowych:

konwekcja

Zimna woda przepływa przez meandrujaco uformowane rury miedziane, które są zaciśnięte na aluminiowych profilach będących przewodnikiem. Dany element tzw. register jest wymiennikiem ciepła, który może być połączony z panelem sufitowym wykonanym ze stali, aluminium, drewna lub płyty gipsowej. Register zabiera ze sobą ciepło dostarczając na nowo przyjemny chłód, zaś energia płynie z elementów wymiennika ciepła do zimnej wody. W zależności od napływu energii należy odpowiednio dobrać zasób wymienników - im więcej ciepła dostarczonego tym większy powinien być odbiór. W celu uniknięcia kondensacji pary wodnej na suficie oraz w celu absorbcji utajonej energii z przestrzeni należy wyregulować temperaturę dopływu zimnej wody biorąc pod uwagę wilgotność na zewnątrz. W sytuacji, gdy jest zbyt duszno należy podnieść temperaturę dochodzącą. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu wzrasta, a sufit chłodzący nadal odbiera energie cieplną wówczas w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej należy również zastosować dopływ powietrza. Zaletą systemu sufitów jest używanie ich do celów chłodzenia i grzewczych.

Zasada działania chłodzących systemów sufitowych:

Skuteczność systemu zależy od dopasowania parametrów temperatury w pomieszczeniu i temperatury dopływu wody. Poza tym w dużej mierze zależy również od materiałów, z których wykonany jest sufit, tj. aluminium, stali, gipsu lub drewna. Dodatkowy wpływ na skuteczność systemu ma zewnętrzny wygląd sufitu, szerokość zastosowanej fugi, system montażu oraz sposób konwekcji czyli swobodnego lub mechanicznego przepływu. Konwencjonalne systemy klimatyzacji chłodzenia powietrza pochłaniają ciepło przez konwekcję czyli ruch powietrza w pomieszczeniu.

Systemy sufitowe chłodząco - grzewcze są nazywane „Cichym Chłodzeniem”, dzięki czemu uzyskują przewagę i zdecydowanie wyprzedzają starsze technologie.

thermo