Zarząd Spółki

Łukasz Olszewski

Prezes Zarządu

+48 791 333 108

Michał Olszewski

Wiceprezes Zarządu

+48 881 523 900

Wiceprezes Zarządu

+48 791 333 308